Over Ons & Privacy verklaring

Over Beautysalon Ashana

Ashana Gediplomeerd Schoonheidsspecialist

Beautysalon Ashana is lid van de ANBOS, de organisatie voor gecertificeerde schoonheidsspecialistes en ProVoet, de landelijke brancheorganisatie voor de Pedicure, en ook van ProCERT, de KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure.
ashana-keurmerkpro
ashana-keurmerknbos

 

Privacyverklaring Beautysalon Ashana.

Beautysalon Ashana, gevestigd aan Bolkruid 177 3068 DM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking vanpersoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Ashana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf

aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Ashana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gezondheid

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysalon-ashana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

• Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Beautysalon Ashana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Beautysalon Ashana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en uw declaraties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Beautysalon Ashana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Beautysalon Ashana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging

en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beautysalon Ashana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beautysalon Ashana gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie of verwijdering sturen naar info@beautysalon-ashana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze

kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beautysalon Ashana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft

dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautysalon-ashana.nl

Contactgegevens:

http://beautysalon-ashana.nl

Bolkruid 177 3068 DM Rotterdam

010 420 79 49

06 427 35 081